Tämä verkkosivuston osa on tarkoitettu vain potilaille.
logo mobile

1506FI1905808-01

Haittavaikutusten ilmoittaminen ja lisäseuranta

Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Voit auttaa ilmoittamalla kaikista mahdollisesti saamistasi haittavaikutuksista. Haittavaikutusilmoituksen voit tehdä Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukselle osoitteessa www.fimea.fi. Haittavaikutusilmoituksen voit tehdä myös Bristol-Myers Squibbille sähköpostitse medinfo.finland@bms.com tai puhelimitse +358 9 2512 1244.